Operační program: Nízkouhlíková technologie – Elektromobilita
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019887

  • Program Nízkouhlíkové technologie realizuje Prioritní osu 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.“
  • Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
  • Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Operační program: Nízkouhlíková technologie – Elektromobilita
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019887

  • Program Nízkouhlíkové technologie realizuje Prioritní osu 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.“
  • Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
  • Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Operační program: Nízkouhlíková technologie – Elektromobilita
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019887

  • Program Nízkouhlíkové technologie realizuje Prioritní osu 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.“
  • Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
  • Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.